DSC_7498

 

夏末初秋涼風徐徐的好天氣

 

第二組善息寺步道路段觀察

 

伙伴們彼此分享個人的經驗

 

一趟快樂的大自然學習饗宴

 

DSC_7506  

 

蜻蜓解說樹蘭,由葉子和花朵分辨樹蘭與七里香不同之處

 

DSC_7529  

 

↑金萱介紹烏來月桃的特徵與生態

 

DSC_7539  

 

↑賢禎介紹綠蝴蝶~栗蕨

 

DSC_7543  

 

9/28本組三位伙伴報名初階認證

 

在步道大榕樹下讓她們好好演練

 

由蜻蜓小姐示範教學解說的技巧

 

預祝三位伙伴可以順利完成考驗

 

 

DSC_7579  

 

DSC_7567  

  

↑油點草練習解說初階認證指定題:油桐花

 

DSC_7598  

 

↑玉雪練習初階認證自選題:象鼻蟲

 

DSC_7605  

 

↑孟穎練習解說初階認證指定題:螢火蟲

 

DSC_7612  

 

DSC_7611  

 

 

    全站熱搜

    金萱 發表在 痞客邦 留言(25) 人氣()